HOMENATGE A Mn. NICOLAU
(amb motiu dels seus 60 anys de prevere)
13 de novembre de 2013

Homenaje a Mn Nicolau 1 Homenaje a Mn Nicolau 2 Homenaje a Mn Nicolau 3
Homenaje a Mn Nicolau 4 Homenaje a Mn Nicolau 5 Homenaje a Mn Nicolau 6